Kies in het menu het meubel dat u zoekt
Disclaimer

Disclaimer

Hoewel wij ernaar streven om u via deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze door u ontvangen wordt.
Ook kan het zijn dat de verstrekte informatie op deze website na verloop van tijd verouderd is geraakt, ondanks deze door ons met zorg onderhouden wordt. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten kunnen wij niet in staan. ComfortWood, alsmede aan haar gelieerde ondernemingen, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van of vertrouwen op de door of namens ComfortWood of één van haar ondernemingen verschafte informatie.
Gebruik van deze website geschiedt geheel op eigen risico.

Deze website, alsmede de inhoud ervan, is eigendom (of met verleend gebruiksrecht gepubliceerd) en in volledig beheer van ComfortWood. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van ComfortWood enige informatie hieruit te kopieren, verwijderen, aan te passen, over te nemen, te redigeren en/of voor andere doeleinden te gebruiken dan waartoe ComfortWood heeft beslist.

De gebruikte en vermelde handelsnamen, merknamen en productnamen, alsmede de logo's en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd of geregistreerd eigendom.

Misbruik of schending van rechten kan leiden tot juridische vervolging.

Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina

Site is eigendom van ComfortWood © 2012 Disclaimer